Reinoud van Vught

In alle artikelen over Reinoud van Vught komt het steeds, in welke vorm dan ook geformuleerd, terug:
een zinsnede over de staat van niet-gedefinieerd-zijn waar de kunstenaar in zijn werk naar zoekt.Een stuk over Reinoud van Vught zal altijd gaan over zijn werkwijze, ook al is het slechts deel. Het schilderkundige proces is bij hem de enig werkelijke constante in zijn oeuvre.
"Stijl" en eindresultaat zijn daaraan ondergeschikt. Hooguit zou je daar als "rode draad" nog een fascinatie voor een organische, florale vormwereld aan toe kunnen voegen.

Maar evengoed kan een katholiek motief opdoemen. Of de sporen van een figuur of dier. Naar de volledige abstractie zal Van Vught niet snel overhellen, altijd is er wel ergens een ankerpunt in de zichtbare werkelijkheid. Gelukkig voor hem heeft de natuur zo'n enorm rijke verschijningsvorm,
van macro tot micro, dat de echo van zeeoppervlak, gebladerte, planten, zeewier, paddestoelen of microscopische structuren nooit ver weg hoeft te zijn.

citaat Robbert Roos uit "Naturen" 2007